fbpx
Nieuwsbrief Stebru 4
19 december 2022

Met behulp van informatiebulletins willen wij u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten die u kunt verwachten op en rondom de bouwplaats. Helaas is overlast soms onvermijdelijk, echter zullen we die zoveel mogelijk proberen te beperken. Mochten wij vooraf weten dat er overlast zou kunnen ontstaan (bijvoorbeeld door een bijzonder transport of de montage of demontage van de torenkraan), dan informeren wij u hierover per email met een nieuwsbulletin.

Voortgang werkzaamheden:
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Wij willen u op de valreep van oud en nieuw informeren over het reilen en zeilen op de bouwplaats van Downtown.

Aanstaande woensdag 21 december hopen we de laatste funderingspalen te boren. Het boren van de palen is op wat kleine incidenten na, zoals een vastzittende paal en wat omhoogkomend grondwater redelijk voorspoedig verlopen. Tijdens dit schrijven hebben we nog zes van de 150 palen te boren. Donderdag en vrijdag wordt er door de firma Heijmans zoveel mogelijk van het boor equipment gedemonteerd en afgevoerd. Maandag 9 januari wordt de boorstelling met het bijbehorende materieel afgevoerd waarop er voor ons een nieuwe fase aanbreekt.

In week 2 starten we met het ontgraven van de funderingspoeren en balken.

De fundering bestaat uit twee funderingspoeren van verschillende hoogten onder de toren en funderingsbalken van verschillende afmetingen onder het deel waar de Rotterdamse laag gesitueerd is. De fundering wordt in drie fasen gerealiseerd. Eerst worden de poeren gestort, aansluitend storten we van rechts naar links de funderingsbalken. Tijdens de realisatie van de funderingsbalken monteren we ook de riolering en mantelbuizen voor de nutsbedrijven, waarna we de begane grondvloer storten.

Wij hopen, als het weer ons gunstig gezind blijft, eind maart 2023 met de fundering gereed te zijn. Tegen die tijd melden wij ons weer met een nieuw informatiebulletin.

HEB JE EEN VRAAG ENĀ WIL JE DIRECT ANTWOORD?

BEL 010-3007117

TW3 Makelaars
Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
info@tw3.nl