fbpx
Nieuwsbrief Stebru 2
27 augustus 2022

Geachte omwonenden en geïnteresseerden,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbulletin van project ‘Downtown’ te Rotterdam.

Met behulp van nieuwsbulletins willen wij u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten die u kunt verwachten op en rondom de bouwplaats. Helaas zullen wij ook soms overlast veroorzaken, echter zullen wij al het mogelijke doen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Weten wij vooraf dat er overlast zal zijn (bijvoorbeeld door een bijzonder transport of het tijdelijk opstellen van een mobiele kraan), dan zullen wij u hierover vooraf per email informeren met een nieuwsbulletin.

Voortgang werk:
Zoals u wellicht heeft gezien of vernomen zijn wij druk bezig met de sloopwerkzaamheden van de bestaande panden van Baan 14 tot 36. Op dit moment is het sloopwerk voor circa 98% afgerond. Momenteel zijn wij bezig met het verwijderen van de zware funderingen en poeren van de bestaande keldervloer. Deze zwaardere sloopactiviteiten aan de funderingselementen van de keldervloer veroorzaken horizontale trillingen in de operatiekamers van het Oogziekenhuis.

Met het Oogziekenhuis onderschrijven wij het grote belang om operaties ten alle tijden veilig te kunnen uitvoeren. Daardoor hebben wij in samenspraak met de gemeente en het Oogziekenhuis besloten de zwaardere sloopwerkzaamheden uit te voeren na de operatietijden (ca. 17:00 uur). Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden tot maximaal 21:00 uur waarvoor wij een ontheffing hebben gekregen voor de periode van 19-08-2022 t/m 29-08-2022 vanuit de gemeente.


Zodra wij met de constructieve sloop van de bestaande opstallen gereed zijn kan de grond verder bouwrijp worden gemaakt en zal met het boorwerk van de funderingspalen worden gestart. Hieronder vind u een overzicht van de planning.

Prognose planning Downtown:

 Werkzaamheden
Week 35/ 36 – 2022Gereed sloopwerkzaamheden
Week 36 t/m 37 – 2022Grondwerk bouwrijp maken bouwput
Week 38 t/m 39 – 2022Demonteren en afvoeren stalen stempels en gordingen
Week 39 t/m 48 – 2022Boren funderingspalen
December – 2022Grondwerk + start funderingwerkzaamheden


Bouwtransport:

In samenspraak met de Gemeente Rotterdam hebben wij voor de bouwperiode de aan- en afvoerroute besproken. De aanvoer van bouwmaterialen en materieel zal in eerste instantie plaatsvinden via de 1e Blekerstraat en Baan. Later zal de Boshoek hier ook bij betrokken worden. De afvoerroute gaat over de Baan, 1e Blekerstraat en Schiedamse Vest. Onderstaand treft u een fragment van onze bouwplaats.


Tekening bouwplaats

Bouwplaats/ Contact:
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar downtown@stebru.nl of ons kantoor bellen (0180-333170). Zodra wij weer nieuws hebben, of vragen hebben gekregen die een antwoord behoeven, zullen wij u weer informeren.

Tot zover dit informatiebulletin.

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam
Gerard Blaak (Bouwplaatsmanager)

HEB JE EEN VRAAG EN WIL JE DIRECT ANTWOORD?

BEL 010-3007117

TW3 Makelaars
Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
info@tw3.nl